เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสวิทช์ไฟ, เต้ารับ Panasonic

 

 

 

รุ่น Initio Series

 

 

 

 

WEG10919 Recepatacle

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG10919

 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน, 16A 250V∼, Panasonic

0.00
35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

WEGN10919 Recepatacle

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEGN10919

 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน, 16A 250V∼, Panasonic

60.00
40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

WEG1181K

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG1181K

 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย, 16A 250V∼, Panasonic

0.00
115.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

WEG1191K

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG1191K

 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์, 16A 250V∼, Panasonic

0.00
100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

WEG15829

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG15829

 เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย, 16A 250V∼, Panasonic

0.00
220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

WEG15929

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG15929

 เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์, 16A 250V∼, Panasonic

0.00
130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

WEG5001K

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG5001K

 สวิทช์ทางเดียว, 16A 250V∼, Panasonic

0.00
35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

WEG5002K

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG5002K

 สวิทช์ 3 ทาง, 16A 250V∼, Panasonic

0.00
70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

WEG57813

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG57813

 สวิทช์หรี่ไฟ 300W ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้, Panasonic

0.00
650.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

WEG57816

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG57816

 สวิทช์หรี่ไฟ 500W ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้, Panasonic

0.00
750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

Plate WEG

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

WEG6801WK

WEG68029WK

WEG6802WK

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

WEG6803WK

WEG6804W

WEG6801W 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG6801WK

 ฝา 1 ช่อง, Panasonic

0.00
20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 WEG68029WK

 ฝา 1 ช่อง, Panasonic

0.00
20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 WEG6802WK

 ฝา 2 ช่อง, Panasonic

0.00
20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 WEG6803WK

 ฝา 3 ช่อง, Panasonic

0.00
20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 WEG6804W

 ฝา 4 ช่อง, Panasonic

0.00
75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 WEG6806W

 ฝา 6 ช่อง, Panasonic

0.00
75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

Small Earth Leakage Breaker

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

BJS3030NYT

 เบรกเกอร์กันดูด 2P 30A 30mA, Panasonic

0.00
450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

Safety Breaker HB Type

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

 

Part No.

Product Description

Current (A)

Unit Price(THB)

BS1110YT

 เซฟตี้เบรกเกอร์ Panasonic (Safety Breaker HB Type)

10A

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

BS1111YT

 เซฟตี้เบรกเกอร์ Panasonic (Safety Breaker HB Type)

15A

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

BS1112YT

 เซฟตี้เบรกเกอร์ Panasonic (Safety Breaker HB Type)

20A

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

BS1113YT

 เซฟตี้เบรกเกอร์ Panasonic (Safety Breaker HB Type)

30A

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

BS1114YT

 เซฟตี้เบรกเกอร์ Panasonic (Safety Breaker HB Type)

40A

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

EBG888 Door Chime

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

EBG888

 กระดิ่งนิ้งหน่อง 220V∼, สองเสียงได้ยินชััดเจน ด้วยความดัง 82dB

0.00
280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

EBG331 Waterproof Push Button

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana

Panasonic,พานา,พาราโซนิก,พานาโซนิค,Pana
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

EGG331

 สวิทช์กดกระดิ่งกันน้ำ (Waterproof Push Button For Door Chime), 1A 250V∼

0.00
220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

Weather Proof Plate

 
    
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG7801

 Weather Proof Metal plate, 1-Gang 1-Device

670.00
600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 WEG7901 Weather Proof Plasitic Plate, 1-Gang 1-Device

350.00
320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

Weather Proof Plate

 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 WEG8881

 Weather Proof Metal Cover Plate

670.00
600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 WEG8981 Weather Proof Plastic Cover Plate

350.00
320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง >>>

 

ปลั๊กพ่วง Panasonic

รุ่นก่อนมอก (รุ่นเก่า)

หัวแปลงปลั๊ก (AC Travel Adaptor Plug)

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.