เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนคีมตัด คีมจับ คีมปลอก (PLIERS,CUTTER,STRIPPER)


  

 

           Product Details :
2 in 1 wire stripper & cutter Applicable wire stripper size: 0.2-2.6mm
Self-adjusting mechanism: according to wire size provide excellent wire stripping w/o damaging the conductor
Adjustable stop for consistency in wire strip length.
Replaceable blade system
Simple adjustment dial for blade pressure according to the thickness of insulation
Light,handy and excellent durability
Ideal for hat cable stripping

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 Max. Strip Dia. 

UNIT PRICE(THB)

HY-150A

คีมปลอกสายคอม้า HONY (Cable Stripper)

0.2−2.6 mm2

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HS-700B


Specification :
•Striping capacity : 1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2mm²
•A.W.G.: 1-3/0AWG
•Length: 175mm
•Weihht: 0.36 Kg

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

HS-700B

 คีมปอกสายไฟ (Stripping Plier)

350.00
280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HS-1041C

Specification :
•Cutting capacity : ≤ 16mm²
•Striping capacity : 0.9-6.0mm²
•Length: 170mm
•Weihht: 0.16 Kg

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

HS-1041C

 คีมปอกสายไฟ (Stripping Plier)

250.00
140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HS-D1


          

Specification :
•Cutting capacity : 0.25--6.0mm²
•Crimping Terminal: 0.5-6.0mm²
•Striping capacity : 0.25-6.0mm²
•Length: 205mm
•Weihht: 0.3 Kg

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

HS-D1

 คีมตัด+ปอก+ย้ำสายไฟ (Cutting Stripping Crimping Plier)

620.00
490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด CADIKคีมตัด CADIKคีมตัด CADIKคีมตัด CADIK
 

Part No.

Product Description

 Max. Strip Dia. 

Unit Price(THB)

 TRE-03-NB

 คีมตัด Piergiacomi

∅1.3

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CSP-30-1

 ปลอกสาย Piergiacomi

20AWG-30AWG

340.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PN-2003  คีมจับ Piergiacomi

20 mm

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PN-2007

 คีมจับ Piergiacomiคีม

32 mm

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

TS-3150

               


Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

TS-3105

Cutter For RG58 59 6

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

PLATO

Part No.

Product Description

 Max. Strip Dia. 

Unit Price(THB)

 PLATO-170

 คีมตัด Plato Plier

N/A

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 

 

 

คีมตัด DADIK

คีมตัด DADIK

คีมตัด DADIK

คีมตัด DADIK

CP-174

CP-178

CP-180

MP-250


Part No.

Product Description

 Max. Strip Dia. 

Unit Price(THB)

 CP-174

คีมตัด DADIK (CADIK Plier)

N/A

210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CP-178

คีมตัด DADIK (CADIK Plier)

N/A

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CP-180

คีมตัด DADIK (CADIK Plier)

N/A

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MP-250

คีมตัด DADIK (CADIK Plier)

N/A

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด CADIK

คีมตัด CADIK 

GP-2000

GP-3000


Part No.

Product Description

 Max. Strip Dia. 

Unit Price(THB)

 GP-2000

 คีมปลอกสาย DADIK (CADIK Stripper Plier)

20AWG-10AWG

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 GP-3000

 คีมปลอกสาย DADIK (CADIK Stripper Plier)

30AWG-20AWG

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด CADIKคีมตัด CADIKคีมตัด CADIK

Part No.

Product Description

Size(INCH)

Unit Price(THB)

 CP-623

 คีมตัด CADIK

8"

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CP-626

 คีมปากจิ้งจก CADIK

8"

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 CP-627

 คีมตัดปากเฉียง CADIK

8"

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด CADIKคีมตัด CADIK

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

 MP-300

 คีมตัด CADIK

4"

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MP-301

 คีมจับ CADIK

4"

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด Wintonคีมตัด Wintonคีมตัด Winton

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

KP-C06

คีมปากจระเข้ KOCHE  (Long Nose Plier)

6"

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KP-C07

7"

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KP-C08

8"

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KP-D06

คีมตัด KOCHE  (Long Nose Plier)

6"

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KP-L06

คีมปากจิ้งจก KOCHE  (Long Nose Plier)

6"

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KP-L08

8"

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด Wintonคีมตัด Wintonคีมตัด Winton
 

Part No.

Product Description

Size ("Inch)

Unit price(THB)

 SOLID-001-6

 คีมปากจิ้งจก (Long Nose Plier)

6"

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SOLID-001-8

8"

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SOLID-002-6

 คีมปากนกแก้ว (Diagonal Plier)

6"

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SOLID-003-6

 คีมปากจระเข้ (Combination Plier)

6"

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SOLID-003-7

7"

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SOLID-003-8

8"

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

META-11-51

คีมปากนกแก้ว (Diagonal Plier)

4 1/2"

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

META-11-52

คีมปากจิ้งจก (Long Nose Plier)

4 1/2"

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

META-11-53

คีมปากจระเข้ (Combination Plier)

4 1/2"

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด Wintonคีมตัด Wintonคีมตัด Winton

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

SOLO-NO 5516

คีมปากจระเข้ (Combination Plier)

6"

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SOLO-NO 5526

คีมปากจิ้งจก (Long Nose Plier)

6"

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SOLO-NO 5536

คีมปากนกแก้ว (Diagonal Plier)

6"

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด Wintonคีมตัด Wintonคีมตัด Winton

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

BC101-6

คีมปากจิ้งจก (Long Nose Plier)

6"

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BC101-8

8"

155.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BC102-6

คีมปากนกแก้ว (Diagonal Plier)

6"

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BC103-6

คีมปากจระเข้ (Combination Plier)

6"

145.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BC103-7

7"

155.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BC103-8

8"

175.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สินค้าแต่ละขนาด มี 2 แบบ
1.ปากตรง
2.ปากงอ

คีมถ่างคีมถ่าง
คีมหนีบแหวน สปริง ด้ามยาง WNITON

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

WTIC-06

คีมหนีบแหวน

6"

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WTIC-07

คีมหนีบแหวน

7"

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WTIC-08

คีมหนีบแหวน

8"

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

คีมถ่างคีมถ่าง
คีมถ่างแหวน สปริง ด้ามยาง WNITON

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

WTEC-06

คีมถ่างแหวน

6"

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WTIC-07

คีมถ่างแหวน

7"

115.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WTIC-08

คีมถ่างแหวน

8"

125.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมล็อค

คีมล็อค Winton,คีมล็อค Solid

คีมล็อค Winton,คีมล็อค Solid

คีมล็อค Winton,คีมล็อค Solid

WT-L-05

WT-L-10

SL-L-10


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

WT-L-05

คีมล็อค Winton

5 "

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WT-L-10

คีมล็อค Winton

 10 "

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SL-L-10

คีมล็อค Solid

 10 "

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

HS-125
 

Specification :
•Striping capacity : 125mm²
•A.W.G.: -
•Length: 300mm
•Weihht: 0.7Kg
*For Cu/Al conductor and communication cable only.
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 HS-125

 คีมตัดสายไฟ (Cable Cutting)

780.00
550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

VC-30A
 

Specification :
•Striping capacity : Ø32mm / 240mm²
•A.W.G.: -
•Length: 230mm
•Weihht: 0.4Kg
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 VC-30A

 คีมตัดสายไฟ (Ratchet Cable Cutter)

1,830.00
1,280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

VC-32A
 

Specification :
•Striping capacity : Ø36mm / 300mm²
•A.W.G.: -
•Length: 260mm
•Weihht: 0.6Kg
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 VC-32A

 คีมตัดสายไฟ (Ratchet Cable Cutter)

3,150.00
2,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

VC-36A

Specification :
•Striping capacity : Ø36mm / 300mm²
•A.W.G.: -
•Length: 260mm
•Weihht: 0.6Kg
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 VC-36A

 คีมตัดสายไฟ (Ratchet Cable Cutter)

3,150.00
2,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

VC-150
 

Specification :
•Striping capacity : 150mm²
•A.W.G.: -
•Length: 390mm
•Weihht: 0.5Kg
*For Cu/Al conductor and communication cable only.
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 VC-150

 คีมตัดสายไฟ (Cable Cutting)

960.00
670.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด

WT-CC0106
6"

WT-CC0108
8"

WT-CC0110
10"


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

WT-CC0106

   คีมตัดสายไฟ (Cable Cutter)

6"

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WT-CC0108

   คีมตัดสายไฟ (Cable Cutter)

8"

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WT-CC0110

   คีมตัดสายไฟ (Cable Cutter)

10"

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมตัด Heavy Duty


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

WT-CC0210

   คีมตัดสายไฟ (Cable Cutter) เกรด A

10"

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น

กรรไกรตัด

กรรไกรตัด

กรรไกรตัด

WT-RS-101
ตัดตรง

WT-RS-102
ตัดซ้าย

WT-RS-103
ตัดขวา


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

WT-RS-101
WT-RS-102
WT-RS-103

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น WINTON

10"

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

กรรไกรตัดท่อ PVC

WT-C042

WT-C063


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (mm)

UNIT PRICE(THB)

WT-C042

กรรไกรตัดท่อ PVC

42

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WT-C063

กรรไกรตัดท่อ PVC

63

780.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

กรรไกรตัดฝ้า ทีบาร์

กรรไกรตัด

กรรไกรตัด

กรรไกรตัดกรรไกรตัด

ปากโค้ง

ปากตรง

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

BC-2100-8
BC-2101-8

กรรไกรตัดฝ้า ทีบาร์ WINTON

8"

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

กรรไกรตัดลวด

กรรไกรตัด

กรรไกรตัด
แบบปากตรง
กรรไกรตัด
แบบปากงอ

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

 SIZE (INCH)

UNIT PRICE(THB)

WINTON-CT-001

กรรไกรตัดลวด WINTON แบบปากตรง

8"

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WINTON-CT-001R

กรรไกรตัดลวด WINTON แบบปากงอ

8"

265.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

คีมมินิด้ามเหลือง

 

PCM-01

PCM-02

PCM-03

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

PCM-04

PCM-05

PCM-06 

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 

PCM-07

 

 

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  

 

 

   
 

      

 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.