เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนเครื่องมือช่าง (HAND TOOLS)

 

 

มัลติมิเตอร์
(Multimeter and Measurement)

หัวแร้งและอุปกรณ์
(Solder Accesorry)

ตะกั่วบัดกรี
(Solder Wire)

  

ออสซิลโลสโคป
(Oscilloscope)

  

 

เครื่องวัดระยะ
(Distance Meter)

เครื่องวัดอุณหภูมิ
(Thermometer)

เครื่องวัดความชื้น
(Humidity Meter) 

 

 

เครื่องวัดสียง
(Sound Meter)

เครื่องวัดลม
(Anemo Meter)

เครื่องวัดรอบ
(Tachometer)

เครื่องวัดแสง
(Light Meter)

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
(Vibration Meter)

ปากคีบไอซี
(IC Clip)

คีมตัด คีมจับ คีมปลอก
(PLIERS,CUTTER,STRIPPER)

คีมย้ำหัว RJ11,RJ45
(MODULAR CRIMPING TOOLS)

คีมย้ำหางปลา
(TERMINA
L CRIMPING TOOLS)

 

 

 

ไขควงวัดไฟ
(Voltage Adhesive and TapeTester)

เทปพันสายไฟ
(Adhesive and Tape)

ปืนกาวร้อน เครื่องเป่าลมร้อน
(Glue Gun/Hot Air)

  

ไขควง
(Screwdriver)

  
 

     

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.