เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กเหล็ก WS48 (WS48 Connector)

 

 

 

WS48-TQM

 

Part No.

Contact
Front View

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS48-TQM-27

27P

∅1.5x26
∅2.5x1

10A , 25A

500V

1500V

870.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-TQM-38

38P

∅1.5x33
∅2.5x5

10A , 25A

500V

1500V

920.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-TQM-42

42P

∅1.5x42

10A

500V

1500V

950.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

WS48-TQF


Part No.

Contact
Front View

No of Pole
(P)
 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS48-TQF-27

27P

∅1.5x26
∅2.5x1

10A , 25A

500V

1500V

870.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-TQF-38

38P

∅1.5x33
∅2.5x5

10A , 25A

500V

1500V

920.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-TQF-42

42P

∅1.5x42

10A

500V

1500V

950.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

WS48-ZQF


Part No.

Contact
Front View

 No of Pole
(P)

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS48-ZQF-27

 27P

∅1.5x26
∅2.5x1

10A , 25A

500V

1500V

870.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-ZQF-38

 38P

∅1.5x33
∅2.5x5

10A , 25A

500V

1500V

920.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-ZQF-42

 42P

∅1.5x42

10A

500V

1500V

950.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

WS48-ZZF

Part No.

Contact
Front View

 No of Pole
(P)

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS48-ZZF-27

27P

∅1.5x26
∅2.5x1

10A , 25A

500V

1500V

520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-ZZF-38

38P

∅1.5x33
∅2.5x5

10A , 25A

500V

1500V

550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-ZZF-42

42P

∅1.5x42

10A

500V

1500V

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

WS48-ZZM

Part No.

Contact
Front View

No of Pole
(P)

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

WS48-ZZM-27

27P

∅1.5x26
∅2.5x1

10A , 25A

500V

1500V

520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-ZZM-38

38P

∅1.5x33
∅2.5x5

10A , 25A

500V

1500V

550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

WS48-ZZM-42

42P

∅1.5x42

10A

500V

1500V

580.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง >>>

 

  

ปลั๊กเหล็ก WS28
(WS28 Metal Connector)

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.