เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กเหล็ก GX30 (GX30 Metal Connector)

 

GX30-JW (ใช้งานร่วมกับ GX30-PW, GX30-PM)

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX30-JW-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

190.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JW-03

3P

Ø3.5x3

25A/250

250V

 1500V

195.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JW-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JW-05

5P

Ø3.5x5

25A/250

250V

 1500V

210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JW-06

6P

Ø3.5x6

25A/250

250V

 1500V

215.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JW-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JW-08

8P

Ø3.0x8

20A/250

250V

1500V

225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JW-10

10P

Ø2.5x10

10A/250

250V

 1500V

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JW-14

14P

Ø2.5x14

10A/250

250V

1500V

235.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GX30-PM (ใช้งานร่วมกับ GX30-JW)

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX30-PM-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

165.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PM-03

3P

Ø3.5x3

25A/250

250V

 1500V

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PM-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

175.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PM-05

5P

Ø3.5x5

25A/250

250V

 1500V

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PM-06

6P

Ø3.5x6

25A/250

250V

 1500V

185.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PM-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

190.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PM-08

8P

Ø3.0x8

20A/250

250V

1500V

195.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PM-10

10P

Ø2.5x10

10A/250

250V

 1500V

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PM-14

14P

Ø2.5x14

10A/250

250V

1500V

205.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อGX30-PW (ใช้งานร่วมกับ GX30-JW)


 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX30-PW-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

310.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PW-03

3P

Ø3.5x3

25A/250

250V

 1500V

315.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PW-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PW-05

5P

Ø3.5x5

25A/250

250V

 1500V

325.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PW-06

6P

Ø3.5x6

25A/250

250V

 1500V

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PW-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

335.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PW-08

8P

Ø3.0x8

20A/250

250V

1500V

340.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PW-10

10P

Ø2.5x10

10A/250

250V

 1500V

345.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PW-14

14P

Ø2.5x14

10A/250

250V

1500V

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GX30-PWK (ใช้งานร่วมกับ GX30-JM)

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX30-PWK-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PWK-03

3P

Ø3.5x3

25A/250

250V

 1500V

215.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PWK-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PWK-05

5P

Ø3.5x5

25A/250

250V

 1500V

225.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PWK-06

6P

Ø3.5x6

25A/250

250V

 1500V

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PWK-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

235.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-PWK-08

8P

Ø3.0x8

20A/250

250V

1500V

240.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GX30-JM (ใช้งานร่วมกับ GX30-PWK)

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

GX30-JM-02

2P

Ø3.5x2

25A/250

250V

 1500V

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JM03

3P

Ø3.5x3

25A/250

250V

 1500V

185.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JM-04

4P

Ø3.5x4

25A/250

250V

 1500V

190.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JM-05

5P

Ø3.5x5

25A/250

250V

 1500V

195.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JM-06

6P

Ø3.5x6

25A/250

250V

 1500V

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JM-07

7P

Ø3.0x7

20A/250

250V

1500V

205.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX30-JM-08

8P

Ø3.0x8

20A/250

250V

1500V

210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.