เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กเหล็ก GX20 (GX20 Metal Connector)

 

GX20-JW     (ใช้งานร่วมกับ GX20-PWGX20-PW)

 
 

 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

Unit Price
(THB)

GX20-JW-02

2P

Ø3x2

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-03

3P

Ø3x3

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-04

4P

Ø3x4

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-05

5P

Ø3x5

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-06

6P

Ø2x6

10A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-07

7P

Ø2x7

10A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-08

8P

Ø1.5x8

7A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-09

9P

Ø1.5x9

7A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-10

10P

Ø1.5x10

7A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-11

11P

Ø1.5x11

7A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-JW-12

12P

Ø1.5x12

7A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
GX20-PM     (ใช้งานร่วมกับ GX20-JW)

 
 

 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

Unit Price
(THB)

GX20-PM-02

2P

Ø3x2

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-03

3P

Ø3x3

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-04

4P

Ø3x4

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-05

5P

Ø3x5

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-06

6P

Ø2x6

10A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-07

7P

Ø2x7

10A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-08

8P

Ø1.5x8

7A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-09

9P

Ø1.5x9

7A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-10

10P

Ø1.5x10

7A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-11

11P

Ø1.5x11

7A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PM-12

12P

Ø1.5x12

7A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อGX20-PW     (ใช้งานร่วมกับ GX20-JW)

 

 

Part No.

No of Pole
(P) 

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

Unit Price
(THB)

GX20-PW-02

2P

Ø3x2

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-03

3P

Ø3x3

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-04

4P

Ø3x4

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-05

5P

Ø3x5

20A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-06

6P

Ø2x6

10A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-07

7P

Ø2x7

10A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-08

8P

Ø1.5x8

7A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-09

9P

Ø1.5x9

7A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-10

10P

Ø1.5x10

7A/250

250V

 1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-11

11P

Ø1.5x11

7A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GX20-PW-12

12P

Ø1.5x12

7A/250

250V

1500V

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.