เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนZB4-Series Control Switches

 

 ZB4-BA

 

ZB4,XB4,BG,BD,BW,สวิทช์ IDEC,สวิทช์คอนโทรล,Control switch,กดติด,ปล่อยดับ,กันน้ำ,Y090,EB2,ZB4,XB4,BG,BD,BW,สวิทช์ IDEC,สวิทช์คอนโทรล,Control switch,กดติด,ปล่อยดับ,กันน้ำ,Y090,EB2,ZB4,XB4,BG,BD,BW,สวิทช์ IDEC,สวิทช์คอนโทรล,Control switch,กดติด,ปล่อยดับ,กันน้ำ,Y090,EB2,
ZB4,XB4,BG,BD,BW,สวิทช์ IDEC,สวิทช์คอนโทรล,Control switch,กดติด,ปล่อยดับ,กันน้ำ,Y090,EB2,ZB4,XB4,BG,BD,BW,สวิทช์ IDEC,สวิทช์คอนโทรล,Control switch,กดติด,ปล่อยดับ,กันน้ำ,Y090,EB2,
 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

***Remark : สีแดง(Red) คอนแทค NC  สีอื่นๆ คอนแทค NO

 

Part Number

Product Description

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BA

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

N/A

1NO

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BW

 


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

***Remark : สีแดง(Red) คอนแทค NC  สีอื่นๆ คอนแทค NO

 

Part Number

Product Description

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BW

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

12∼24VDC
220VAC

1NO

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BD

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BD21

   สวิทช์บิด แบบล็อคค้าง (Maintain)

OFF-ON

N/A

1NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZB4-BD41

   สวิทช์บิด แบบเด้งกลับ (Spring Return)

 OFF-(ON)

N/A

1NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZB4-BD33

   สวิทช์บิด แบบล็อคค้าง (Maintain) 

 ON-OFF-ON

N/A

2NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZB4-BD53

    สวิทช์บิด แบบเด้งกลับ (Spring Return)

 (ON)-OFF-(ON)

N/A

2NO

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BG

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BG21

   สวิทช์กุญแจ แบบล็อคค้าง (Maintain)

OFF-ON

N/A

1NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZB4-BG41

   สวิทช์กุญแจ แบบเด้งกลับ (Spring Return)

 OFF-(ON)

N/A

1NO

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZB4-BG33

   สวิทช์กุญแจ แบบล็อคค้าง (Maintain) 

 ON-OFF-ON

N/A

2NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZB4-BG53

    สวิทช์กุญแจ แบบเด้งกลับ (Spring Return)

 (ON)-OFF-(ON)

N/A

2NO

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BL845

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BL845

   สวิทช์ Start-Stop (Start-Stop Switch)

ON-OFF

N/A

1NC 1NC

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BL

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BL8625

   สวิทช์ Start-Stop

ON-OFF

N/A

1NO 1NC

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BL

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BW8425

   สวิทช์ Start-Stop

ON-OFF

220V

1NO 1NC

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BL

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB5-AW8425

   สวิทช์ Start-Stop

ON-OFF

220V

1NO 1NC

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BL

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB5-AW8625

   สวิทช์ Start-Stop

ON-OFF

220V

1NO 1NC

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BS

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BS142

   สวิทช์ฉุกเฉิน กุญแจ แบบล็อคค้าง (Maintain)

ON-OFF

N/A

1NC

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BS

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BS542

   สวิทช์ฉุกเฉิน แบบล็อคค้าง (Maintain)

ON-OFF

N/A

1NC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 ZB4-BV

 

 


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BV

   หลอดไฟสัญญาณ (Pilot Lamp)

N/A

12∼24VDC
220VAC

N/A

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


ZBV-B5

 
   
   

 

Part Number

Product Description

Lamp Voltage

Unit Price(THB)

 ZBV-B

 หลอดไฟสวิทช์ ZBV-B5

12-24Vdc
220Vac

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

 ZB4-BE

 

 


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

ZB4-BE101

   คอนแทค ปกติเปิด (NO Contact)

N/A

N/A

NO

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ZB4-BE102

   คอนแทค ปกติปิด (NC Contact)

N/A

N/A

NC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

     

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.