เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนมัลติมิเตอร์ WinAPEX (WinAPEX Multimeter)

 

ET8103

 

 

                

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ET8103

มัลติมิเตอร์ WinAPEX ET8103

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ET8136/8138

 

 
 
              
 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ET8136

 มัลติมิเตอร์ WinAPEX ET8136

750.00
580.00

ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ET8138

 มัลติมิเตอร์ WinAPEX ET8138

950.00
690.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

ET8198DE

 

    

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

ET8198DE

 มัลติมิเตอร์ WinAPEX ET8198DE

1,740.00
900.00

ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ET8201

 

 

    

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ET8201

มัลติมิเตอร์ WinAPEX ET8201

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ET8202

 

 

    

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ET8202

มัลติมิเตอร์ WinAPEX ET8202

650.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ET8203

 

 

    

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ET8203

มัลติมิเตอร์ WinAPEX ET8203

850.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ET8204

 

 

         

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ET8204

มัลติมิเตอร์ WinAPEX ET8204

1,250.00
900.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

      

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.