เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กก้ามปู (Spade Plug)

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-001

ปลั๊กกล้ามปู (Spade Audio Plug)

N/A

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-002

ปลั๊กกล้ามปู (Spade Audio Plug)

N/A

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

SPP-003

SPP-004

SPP-005

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-003

ปลั๊กกล้ามปู (Spade Audio Plug)

N/A

220.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SPP-004

ปลั๊กกล้ามปู (Spade Audio Plug)

N/A

250.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SPP-005

ปลั๊กกล้ามปู (Spade Audio Plug)

N/A

380.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

SPP-006CP

SPP-006CP


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-006SL

ปลั๊กกล้ามปู ชุบโรเดียม (Spade Audio Plug)

N/A

450.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SPP-006CP

ปลั๊กกล้ามปู ชุบทองแดง (Spade Audio Plug)

N/A

450.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-007-COP

ปลั๊กกล้ามปู ทองแดง (Spade Audio Plug)

N/A

500.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SPP-007-RHO

ปลั๊กกล้ามปู โรเดียม (Spade Audio Plug)

N/A

500.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

SPP-008CP

SPP-008SLPART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-008SP

ปลั๊กกล้ามปู ชุบทองแดง (Spade Audio Plug)

N/A

450.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SPP-008SL

ปลั๊กกล้ามปู ชุบโรเดียม (Spade Audio Plug)

N/A

450.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-009

ปลั๊กกล้ามปู ชุบทอง (Spade Audio Plug)

N/A

250.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

  

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-1307

ปลั๊กกล้ามปู ชุบทอง+โรเดียม (Spade Audio Plug)

N/A

550.00 / 2 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-1305

  ปลั๊กกล้ามปู ชุบทอง (Spade Audio Plug)

N/A

450.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

   

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

SPP-2056

  ปลั๊กกล้ามปู ชุบโรเดียม (Spade Audio Plug)

N/A

400.00 / 4 pcs
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

   

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.