เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กเซนโตชิ (Sentoshi Power Extension)

 

H2122 (มาตรฐาน มอก.)

 

 

Features :

• สวิทช์ เปิด-ปิด (VENA) 16A มอก.824-2551
• ขนาดสายไฟ VCT 3x1.5 ปลั๊กหัวหล่อ มอก. 166-2549
• เต้ารับกราวด์คู่ (VENA) 16A มีม่าน มอก. 166-2549

• ไฟ 16A 3500W
• วายสายภายในด้วยสายไฟ YAZAKI
• วัตถุดิบทนไฟ รองรับการกระแทกสูง

 

 

Part No.

จำนวนช่อง (No. Outlet)

Cable Size

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

 H2122-2m

   1 สวิทช์ 3ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

2m

400.00
260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

H3133 (มาตรฐาน มอก.)

 

 

Features :

• สวิทช์ เปิด-ปิด (VENA) 16A มอก.824-2551
• ขนาดสายไฟ VCT 3x1.5 ปลั๊กหัวหล่อ มอก. 166-2549
• เต้ารับกราวด์คู่ (VENA) 16A มีม่าน มอก. 166-2549

• ไฟ 16A 3500W
• ตัวตัดกระเเสไฟฟ้า 16A
• วายสายภายในด้วยสายไฟ YAZAKI
• วัตถุดิบทนไฟ รองรับการกระแทกสูง

 

 

Part No.

จำนวนช่อง (No. Outlet)

Cable Size

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

 H3133-3m

 3 สวิทช์ 3ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

3m

880.00
520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 H3133-5m

 3 สวิทช์ 3ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

5m

490.00
570.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

H5133 (มาตรฐาน มอก.)

 

 

Features :

• สวิทช์ เปิด-ปิด (VENA) 16A มอก.824-2551
• ขนาดสายไฟ VCT 3x1.5 ปลั๊กหัวหล่อ มอก. 166-2549
• เต้ารับกราวด์คู่ (VENA) 16A มีม่าน มอก. 166-2549

• ไฟ 16A 3500W
• ตัวตัดกระเเสไฟฟ้า 16A
• วายสายภายในด้วยสายไฟ YAZAKI
• วัตถุดิบทนไฟ รองรับการกระแทกสูง

 

 

Part No.

จำนวนช่อง (No. Outlet)

Cable Size

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

 H5133-3m

 1 สวิทช์ 5ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

3m

860.00
500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 H5133-5m

 1 สวิทช์ 5ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

5m

940.00
560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

H6133 (มาตรฐาน มอก.)

 

 

Features :

• สวิทช์ เปิด-ปิด (VENA) 16A มอก.824-2551
• ขนาดสายไฟ VCT 3x1.5 ปลั๊กหัวหล่อ มอก. 166-2549
• เต้ารับกราวด์คู่ (VENA) 16A มีม่าน มอก. 166-2549

• ไฟ 16A 3500W
• ตัวตัดกระเเสไฟฟ้า 16A
• วายสายภายในด้วยสายไฟ YAZAKI
• วัตถุดิบทนไฟ รองรับการกระแทกสูง

 

 

Part No.

จำนวนช่อง (No. Outlet)

Cable Size

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

 H6133-3m

 6ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

3m

840.00
500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 H6133-5m

 6ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

5m

920.00
550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-S9-3M (มาตรฐาน มอก.)

 

 

Features :

• รางปลั๊กไฟมาตรฐาน  มอก.2432-2555
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• ระบบป้องกันไฟกระชาก

• สวิทช์เปิด-ปิด การใช้งาน แยกจุด
• ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
• ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• สายไฟขนาด 3x0.75 Sq.mm.
• รองรับกำลังไฟ 2300W

 

 

 

 

 

 

PART NUMBER

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-S903-3M

   1 สวิทช์ 3ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

3 M

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-S904-3M

   1 สวิทช์ 4ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

3 M

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-S905-3M

  1 สวิทช์ 5ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

3 M

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-S9-5M (มาตรฐาน มอก.)

 

 

Features :

• รางปลั๊กไฟมาตรฐาน  มอก.2432-2555
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• ระบบป้องกันไฟกระชาก

• สวิทช์เปิด-ปิด การใช้งาน แยกจุด
• ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
• ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• สายไฟขนาด 3x0.75 Sq.mm.
• รองรับกำลังไฟ 2300W

 

 

 

 

 

 

PART NUMBER

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-S903-5M

1 สวิทช์ 3ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

5 M

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-S904-5M

1 สวิทช์ 4ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

5 M

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-S905-5M

1 สวิทช์ 5ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

5 M

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-803 (มาตรฐาน มอก.)

 

 

sentoshi,ปลั๊กเซนโตชิ,โมวาดา,Movada,TOSHINO,toshino,โตชิโน,ปลั๊กไฟ,ปลั๊กไฟโตชิโน

Features :

• รางปลั๊กไฟมาตรฐาน  มอก.2432-2555
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• ระบบป้องกันไฟกระชาก

• สวิทช์เปิด-ปิด การใช้งาน แยกจุด
• ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
• ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• สายไฟขนาด 3x0.75 Sq.mm.
• รองรับกำลังไฟ 2300W

 

 

 

 

 

 

PART NUMBER

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-803-3M

   3ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

3 M

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-803-5M

   3ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

5 M

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-804 (มาตรฐาน มอก.)

 

sentoshi,ปลั๊กเซนโตชิ,โมวาดา,Movada,TOSHINO,toshino,โตชิโน,ปลั๊กไฟ,ปลั๊กไฟโตชิโน

Features :

• รางปลั๊กไฟมาตรฐาน  มอก.2432-2555
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• ระบบป้องกันไฟกระชาก

• สวิทช์เปิด-ปิด การใช้งาน แยกจุด
• ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
• ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• สายไฟขนาด 3x0.75 Sq.mm.
• รองรับกำลังไฟ 2300W

 

 

 

 

 

 

PART NUMBER

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-804-3M

   4ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

3 M

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-804-5M

   4ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

5 M

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-805 (มาตรฐาน มอก.)

 

sentoshi,ปลั๊กเซนโตชิ,โมวาดา,Movada,TOSHINO,toshino,โตชิโน,ปลั๊กไฟ,ปลั๊กไฟโตชิโน

Features :

• รางปลั๊กไฟมาตรฐาน  มอก.2432-2555
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• ระบบป้องกันไฟกระชาก

• สวิทช์เปิด-ปิด การใช้งาน แยกจุด
• ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
• ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• สายไฟขนาด 3x0.75 Sq.mm.
• รองรับกำลังไฟ 2300W

 

 

 

 

 

 

PART NUMBER

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-805-3M

  5ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

3 M

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-805-5M

   5ช่อง

VCT 3x0.75 sq.mm

5 M

420.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-USB-803 (มาตรฐาน มอก.)

 

sentoshi,ปลั๊กเซนโตชิ,โมวาดา,Movada,TOSHINO,toshino,โตชิโน,ปลั๊กไฟ,ปลั๊กไฟโตชิโน

Features :

• รางปลั๊กไฟมาตรฐาน  มอก.2432-2555
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• ระบบป้องกันไฟกระชาก

• สวิทช์เปิด-ปิด การใช้งาน แยกจุด
• ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
• ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• สายไฟขนาด 3x0.75 Sq.mm.
• รองรับกำลังไฟ 2300W

 

 

 

 

 

 

PART NUMBER

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-USB-803-3M

   3ช่อง + USB

VCT 3x0.75 sq.mm

3 M

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-USB-803-5M

   3ช่อง + USB

VCT 3x0.75 sq.mm

5 M

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-USB-804 (มาตรฐาน มอก.)

 

sentoshi,ปลั๊กเซนโตชิ,โมวาดา,Movada,TOSHINO,toshino,โตชิโน,ปลั๊กไฟ,ปลั๊กไฟโตชิโน

Features :

• รางปลั๊กไฟมาตรฐาน  มอก.2432-2555
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• ระบบป้องกันไฟกระชาก

• สวิทช์เปิด-ปิด การใช้งาน แยกจุด
• ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
• ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• สายไฟขนาด 3x0.75 Sq.mm.
• รองรับกำลังไฟ 2300W

 

 

 

 

 

 

PART NUMBER

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-USB-804-3M

   4ช่อง + USB

VCT 3x0.75 sq.mm

3 M

420.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-USB-804-5M

   4ช่อง + USB

VCT 3x0.75 sq.mm

5 M

470.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-USB-805 (มาตรฐาน มอก.)

 

sentoshi,ปลั๊กเซนโตชิ,โมวาดา,Movada,TOSHINO,toshino,โตชิโน,ปลั๊กไฟ,ปลั๊กไฟโตชิโน

Features :

• รางปลั๊กไฟมาตรฐาน  มอก.2432-2555
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• ระบบป้องกันไฟกระชาก

• สวิทช์เปิด-ปิด การใช้งาน แยกจุด
• ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
• ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• สายไฟขนาด 3x0.75 Sq.mm.
• รองรับกำลังไฟ 2300W

 

 

 

 

 

 

PART NUMBER

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-USB-805-3M

   5ช่อง + USB

VCT 3x0.75 sq.mm

3 M

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-USB-805-5M

   5ช่อง + USB

VCT 3x0.75 sq.mm

5 M

500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-2133 (มาตรฐาน มอก.)

 

Features :

• แผ่นเหล้กปิดฝาบนชุบซิงค์พ่นสีดำเพาเดอร์โคด
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• สายไฟ มอก. VCT 3x1.5 Sq.mm.

• ปลั๊กหัวหล่อ มอก. 166-2549
• เต้ารับกราวด์คู่ มีม่าน VENA มอก.166-2549
• TIS. 2432-2555
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• ที่แขวน
• 16A / 250V Max. 3,500W

 

 

 

 

 

Part No.

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-2133-3M

2 ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

3 M

285.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-2133-5M

2 ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

5 M

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-2133-10M

2 ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

10 M

470.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-4133 (มาตรฐาน มอก.)

 

Features :

• แผ่นเหล้กปิดฝาบนชุบซิงค์พ่นสีดำเพาเดอร์โคด
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• สายไฟ มอก. VCT 3x1.5 Sq.mm.

• ปลั๊กหัวหล่อ มอก. 166-2549
• เต้ารับกราวด์คู่ มีม่าน VENA มอก.166-2549
• TIS. 2432-2555
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• ที่แขวน
• 16A / 250V Max. 3,500W

 

 

 

 

 

Part No.

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-4133-3M

4 ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

3 M

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-4133-5M

4 ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

5 M

520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-4133-10M

4 ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

10 M

680.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ST-5133 (มาตรฐาน มอก.)

 

Features :

• แผ่นเหล้กปิดฝาบนชุบซิงค์พ่นสีดำเพาเดอร์โคด
• ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
• สายไฟ มอก. VCT 3x1.5 Sq.mm.

• ปลั๊กหัวหล่อ มอก. 166-2549
• เต้ารับกราวด์คู่ มีม่าน VENA มอก.166-2549
• TIS. 2432-2555
• ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด หรือ สัมผัส
• ที่แขวน
• 16A / 250V Max. 3,500W

 

 

 

 

 

Part No.

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

ประเภทสาย (Sq.mm)

ความยาว (M)

UNIT PRICE(THB)

  ST-5133-3M

5 ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

3 M

560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-5133-5M

5 ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

5 M

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  ST-5133-10M

5 ช่อง

VCT 3x1.5 sq.mm

10 M

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BLSR Series

 

 

 

Part No.

จำนวนช่อง (NO. OUTLET)

UNIT PRICE(THB)

 ST-20BLSR

2 ช่อง

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ST-40BLSR

4 ช่อง

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ST-50BLSR

5 ช่อง

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.