เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กกันน้ำ รุ่น SP28 (SP Connector)

 

 

 

SP28-MWBPart No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP28-MWB-03

∅2.8x3

25A

250V

1500V

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MWB-04

n/A

∅2.8x3

25A

250V

1500V

210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MWB-05

∅2.8x3

25A

250V

1500V

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MWB-07

∅2.8x3

25A

250V

1500V

240.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MWB-09

∅1.8x9

10A

250V

1500V

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MWB-12

∅1.8x12

10A

250V

1500V

271.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MWB-19

∅1.0x19

5A

250V

1500V

281.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MWB-24

∅1.0x19

A

250V

1500V

322.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

SP28-FW


 

Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP28-FW-03

∅2.8x3

25A

250V

1500V

240.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FW-04

n/A

∅2.8x3

25A

250V

1500V

252.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FW-05

∅2.8x3

25A

250V

1500V

264.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FW-07

∅2.8x3

25A

250V

1500V

288.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FW-09

∅1.8x9

10A

250V

1500V

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FW-12

∅1.8x12

10A

250V

1500V

324.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FW-19

∅1.0x19

5A

250V

1500V

336.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FW-24

∅1.0x19

A

250V

1500V

387.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

SP28-FWB


 

Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP28-FWB-03

∅2.8x3

25A

250V

1500V

240.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FWB-04

n/A

∅2.8x3

25A

250V

1500V

252.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FWB-05

∅2.8x3

25A

250V

1500V

264.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FWB-07

∅2.8x3

25A

250V

1500V

288.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FWB-09

∅1.8x9

10A

250V

1500V

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FWB-12

∅1.8x12

10A

250V

1500V

324.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FWB-19

∅1.0x19

5A

250V

1500V

336.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FWB-24

∅1.0x19

A

250V

1500V

387.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

SP28-MM


 

Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP28-MM-03

∅2.8x3

25A

250V

1500V

168.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MM-04

n/A

∅2.8x3

25A

250V

1500V

178.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MM-05

∅2.8x3

25A

250V

1500V

188.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MM-07

∅2.8x3

25A

250V

1500V

198.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MM-09

∅1.8x9

10A

250V

1500V

208.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MM-12

∅1.8x12

10A

250V

1500V

228.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MM-19

∅1.0x19

5A

250V

1500V

347.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-MM-24

∅1.0x19

A

250V

1500V

405.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

SP28-FM


 

Part No.

Contact
Front View

Contact
Diameter

Rated Current
(A)

Rated Voltage
(AC V)

Test Voltage
(AC V)

UNIT PRICE
(THB)

SP28-FM-03

∅2.8x3

25A

250V

1500V

202.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FM-04

 n/A

∅2.8x3

25A

250V

1500V

214.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FM-05

∅2.8x3

25A

250V

1500V

226.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FM-07

∅2.8x3

25A

250V

1500V

238.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FM-09

∅1.8x9

10A

250V

1500V

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FM-12

∅1.8x12

10A

250V

1500V

274.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FM-19

∅1.0x19

5A

250V

1500V

418.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SP28-FM-24

∅1.0x19

A

250V

1500V

486.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.