เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสวิทช์กดติดกดดับ/กดติดปล่อยดับ
(Push Button Switch)

 

สวิทช์,Switch

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-058

สวิทช์กลม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

3A 125VAC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับ

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-212

สวิทช์กลม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

3A 125VAC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับ

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-227

สวิทช์กลม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

3A 125VAC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

DS-228

สวิทช์กลม กดติด-กดดับ (Maintain)

ON-OFF

3A 125VAC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับ

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-312

สวิทช์กลม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

3A 125VAC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

สวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับ

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-313

สวิทช์กลม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

3A 125VAC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-314

สวิทช์กลม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

0.5A 250VAC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับ

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-317

สวิทช์กลม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

1A 250VAC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-318

สวิทช์กลม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

1A 250VAC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Contact

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-428

สวิทช์กลม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

1NO-1NC

OFF-(ON)

5A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับ

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-429

สวิทช์ สี่เหลี่ยม กดติด-กดดับ (Maintain)

ON-OFF

 3A 125VAC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

DS-430

สวิทช์ สี่เหลี่ยม กดดับ-ปล่อยติด(Momentary OFF)

ON-(OFF)

3A 125VAC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

DS-431

สวิทช์ สี่เหลี่ยม กดติด-ปล่อยดับ (Momentary ON)

OFF-(ON)

3A 125VAC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับ

Dimension>>>

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-438

ไมโครสวิทช์ กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

1ON 1NC

16A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

DS-448

ไมโครสวิทช์ กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

2ON 2NC

16A 250VAC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับ

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

RVAQ

ไมโครสวิทช์ กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

1ON 1NC

16A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-612

   3ขา กดติด-กดดับ (Maintain)

ON-ON

2A 250VAC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

DS-613

   3ขา กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

ON-(ON)

2A 250VAC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

DS-622

   6ขา กดติด-กดดับ (Maintain)

ON-ON

2A 250VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

DS-623

   6ขา กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

ON-(ON)

2A 250VAC

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์กดติด ปล่อยดับสวิทช์กดติด ปล่อยดับ

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

DS-858

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ รูปกระดิ่ง (Momentary ON)

OFF-(ON)

15A 220VAC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 
Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rate

UNIT PRICE(THB)

KAX-3

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Maintain ON,OFF)

Maintain

3A 250VAC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rate

UNIT PRICE(THB)

KD2-21

สวิทช์กดติด-กดดับ (Momentary ON,OFF)

Momentary

3A 250VAC
with LED 3V

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KD2-22

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Maintain ON,OFF)

Maintain

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 กดติด ปล่อยดับกดติด ปล่อยดับกดติด ปล่อยดับ

Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

KD4-21

   สวิทช์กดติด-กดดับ (Maintain ON)

OFF-ON

15A 220VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KD4-22

   สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary ON)

OFF-(ON)

15A 220VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

กดติด ปล่อยดับกดติด ปล่อยดับกดติด ปล่อยดับ

Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

KD8-32

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary ON)

OFF-(ON)

15A 220VAC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

L12A-001 5P with Lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

L12A-001-5P-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

12DC
24VDC
220VAC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

L12A-001-5P-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ (Maintain)

ON-OFF

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

L16A-001 3P No-Lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

L16A-001-3P-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ 3ขา (Momentary) ∅16mm

OFF-(ON)

N/A

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

L16A-001-3P-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ 3ขา(Maintain) ∅16mm

OFF-ON

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

L16A-001 5P with Lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

L16A-001-5P-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ 5ขา (Momentary) ∅16mm

OFF-(ON)

12V
24V
220V

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

L16A-001-5P-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ 5ขา (Maintain) ∅16mm

OFF-ON

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

L16A-001 8P with Lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

L16A-001-8P-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ 8ขา (Momentary) ∅16mm

OFF-(ON)

12V
24V
220V

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

L16A-001-8P-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ 8ขา (Maintain) ∅16mm

OFF-ON

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

L16A-002 5P with Lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

L16A-002-5P-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary) ∅16mm

OFF-(ON)

DC 12V
DC 24V
AC 220V

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

L16A-002-5P-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ (Maintain) ∅16mm

OFF-ON

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

L16A-002 8P with Lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

L16A-002-8P-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary) ∅16mm

OFF-(ON)

DC 12V
DC 24V
AC 220V

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

L16A-002-8P-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ (Maintain) ∅16mm

OFF-ON

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

L16A-003 3P No-Lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

L16A-003-3P-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary) ∅16mm

OFF-(ON)

DC 12V
DC 24V
AC 220V

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

L16A-003-3P-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ (Maintain) ∅16mm

OFF-ON

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

L16A-003 5P with Lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

L16A-003-5P-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary) ∅16mm

OFF-(ON)

DC 12V
DC 24V
AC 220V

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

L16A-003-5P-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ (Maintain) ∅16mm

OFF-ON

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

L16A-003 8P with Lamp

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

L16A-003-8P-D

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary) ∅16mm

OFF-(ON)

DC 12V
DC 24V
AC 220V

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

L16A-003-8P-DZ

สวิทช์กดติด-กดดับ (Maintain) ∅16mm

OFF-ON

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

กดติด กดดับกดติด กดดับกดติด กดดับกดติด กดดับกดติด กดดับ

Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

PBS-11A

สวิทช์กดติด-กดดับ (Maintain)

OFF-ON

3A 125VAC
1A 250VAC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PBS-11B

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PBS-13B

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Pushbutton switch) ∅12mm

4A 250VAC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

See Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PBS-33B

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Pushbutton switch) ∅12mm

1A 250VAC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PBS-17A-2

สวิทช์โคมไฟ กดติด-กดดับ (Maintain Switch)

16A 250VAC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PBS-24-202

สวิทช์กีตาร์ กดติด-กดดับ (Maintain Switch)

2A 250VAC
5A 125VAC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PBS-24-302

สวิทช์กีตาร์ กดติด-กดดับ (Maintain Switch)

2A 250VAC
5A 125VAC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PBS-24B-4

สวิทช์กีตาร์ กดติด-ปล่อยดับ (Momentary Switch)

2A 250VAC
5A 125VAC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Dimension>>>

 

Part No.

Product Description

Rating

Unit Price(THB)

PBS-29

สวิทช์ตู้เกมส์ (Big Bulb button switch) ∅27mm

16A 250VAC

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

สวิทช์กดติด ป่อยดับ

 

PBS-29B

PBS-35B

PBS-35C

Dimension>>>


Part No.

Product Description

Function

Rating

Unit Price(THB)

 PBS-29B

 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary On), Ø15mm

OFF-(ON)

3A 125VAC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PBS-35B สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary On), Ø19mm

OFF-(ON)

3A 125VAC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PBS-35C

 สวิทช์กดดับ-ปล่อยติด (Momentary Off), Ø20.2mm

ON-(OFF)

3A 125VAC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่

 

 

Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PBS-30-2

สวิทช์ตู้เกมส์ (Big Bulb button switch) ∅24mm

16A 250VAC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

PBS-30-3

สวิทช์ตู้เกมส์ (Big Bulb button switch) ∅24mm

16A 250VAC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

See Dimension>>>


Part No.

Product Description

Lamp

Contact Rating

Unit Price(THB)

PBS-32-1

สวิทช์ตู้เกมส์ DC 12V (Big Bulb button switch) ∅25mm

12-24Vdc

16A 250VAC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

See Dimension>>>


Part No.

Product Description

Lamp

Contact Rating

Unit Price(THB)

PBS-36-2

สวิทช์ตู้เกมส์ใหญ่ DC 12V
(Big Bulb button switch) ∅25mm

12VDC

16A 250VAC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

See Dimension>>>


Part No.

Product Description

Lamp

Contact Rating

Unit Price(THB)

PBS-40 / PBS-100

สวิทช์ตู้เกมส์ใหญ่ DC 12V
(Big Bulb button switch) ∅25mm

12VDC

16A 250VAC

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

See Dimension>>>

 

Part No.

Product Description

Contact Rating

Unit Price(THB)

PS-5-11B-FN

 สวิทช์ กดติด-กดดับ (Maintain Push Button Switch), 1Pole

16(4)A 250V~

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PS-5-21B-FN

 สวิทช์ กดติด-กดดับ (Maintain Push Button Switch), 2Pole

 16(4)A 250V~

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

See Dimension>>>

 

Part No.

Product Description

Contact Rating

Unit Price(THB)

PS-5-110-KN

 สวิทช์ กดติด-กดดับ (Maintain Push Button Switch), 1Pole

16(4)A 250V~

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PS-5-210-KN

 สวิทช์ กดติด-กดดับ (Maintain Push Button Switch), 2Pole

16(4)A 250V~

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

See Dimension>>>

 

Part No.

Product Description

Contact Rating

Unit Price(THB)

PS-5-110-L0C

 สวิทช์ กดติด-กดดับ (Maintain Push Button Switch), 1Pole

16(4)A 250V~

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

PS-5-210-L0C

 สวิทช์ กดติด-กดดับ (Maintain Push Button Switch), 2Pole

16(4)A 250V~

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

กดติด ปล่อยดับกดติด ปล่อยดับกดติด ปล่อยดับกดติด ปล่อยดับกดติด ปล่อยดับ

See Dimension>>>


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Function

Rating

UNIT PRICE(THB)

R13-507

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

OFF-(ON)

3A 250VAC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating

UNIT PRICE(THB)

R16-503AD

กดติด-กดดับ 4 ขา มีไฟ Pushbutton switch) ∅16mm

n/A

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

R16-503BD

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ 4 ขา มีไฟ Pushbutton switch) ∅16mm

n/A

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

See Dimension>>>

 

Part No.

Product Description

Rating

Unit Price(THB)

 KCD5-317

 สวิทช์ กดติด-กดดับ (Maintain Push Button switch)

3A 125VAC
1.5A 250VAC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.