เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสายพาวเวอร์ สายคอนโทรล YSLY-JZ YSLY-OZ

   

 

0.5 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x0.5

17.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G0.5

23.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G0.5

28.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G0.5

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-6Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

6G0.5

46.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G0.5

52.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G0.5

59.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

10G0.5

73.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G0.5

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

14G0.5

101.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-16Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

16G0.5

116.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

18G0.5

131.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-21Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

21G0.5

155.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

25G0.5

176.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-30Gx0.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

30G0.5

               212.00
    ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-32Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

32G0.5

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-34Gx0.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

34G0.5

249.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-42Gx0.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable) 

42G0.5

274.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-50Gx0.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 50G0.5

351.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

0.75 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x0.75

22.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G0.75

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G0.75

38.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G0.75

48.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-6Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

6G0.75

63.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G0.75

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G0.75

81.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-9Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 9G0.75

103.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

10G0.75

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G0.75

117.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 14G0.75

149.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-16Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

16G0.75

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

18G0.75

178.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-21Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

21G0.75

213.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

25G0.75

239.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-34Gx0.75

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

34G0.75

325.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-41Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 41G0.75

411.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-42Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 42G0.75

 426.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-50Gx0.75 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 50G0.75

 510.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

1.0 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x1.0

27.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G1.0

37.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G1.0

49.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G1.0

62.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-6Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

6G1.0

79.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G1.0

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G1.0

103.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-9Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 9G1.0

 123.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

10G1.0

126.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G1.0

146.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 14G1.0

 175.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-16Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

16G1.0

191.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

18G1.0

224.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-20Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 20G1.0

 252.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-21Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

21G1.0

264.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

25G1.0

302.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-30Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

30G1.0

302.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-34Gx1.0

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

34G1.0

421.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-41Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 41G1.0

 522.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-42Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 42G1.0

 570.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-50Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 50G1.0

 659.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-61Gx1.0 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 61G1.0

 854.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

1.5 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x1.5

36.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G1.5

51.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G1.5

67.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G1.5

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-6Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

6G1.5

106.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G1.5

115.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G1.5

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-9Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

9G1.5

168.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx1.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 10G1.5

 169.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G1.5

196.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx1.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 14G1.5

 196.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-16Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

16G1.5

264.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

18G1.5

296.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-21Gx1.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable

21G1.5

356.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

25G1.5

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-32Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

32G1.5

556.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-34Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable

34G1.5

591.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-42Gx1.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable

42G1.5

760.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-50Gx1.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable

50G1.5

779.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

2.5 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-OZ-2x2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

2x2.5

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G2.5

82.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G2.5

106.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G2.5

133.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx2.5

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G2.5

184.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-8Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

8G2.5

247.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-10Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

10G2.5

266.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

12G2.5

349.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-14Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 14G2.5

 428.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-18Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 18G2.5

 548.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-25Gx2.5 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 25G2.5

 788.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ***** 

 

4 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

               

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 
 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-2Gx4 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 2G4

 120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-3Gx4 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G4

137.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx4

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G4

169.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx4

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G4

216.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx4

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G4

308.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-12Gx4 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 12G4

 548.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

6 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

 

        
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-3Gx6 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

3G6

209.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx6

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G6

248.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx6

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G6

364.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx6 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

7G6

431.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

10 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

           
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-3Gx10 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 3G10

 341.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx10

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G10

420.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx10 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G10

394.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx10 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 7G10

 770.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

16 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

          
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-3Gx16 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 3G16

 560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-4Gx16

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G16

616.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx16 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G16

873.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-7Gx16 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

 7G16

 1,164.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

25 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-4Gx25

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G25

801.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx25 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G25

1,318.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

35 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-4Gx35

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G35

1,124.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 YSLY-JZ-5Gx35 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

5G35

1,832.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

50 Sq.mm.

Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

                
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-4Gx50

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G50

2,171.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

70 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295

 

           
Electrical and technical specifications :
Rated voltage Uo/U:: 0.5 - 6 mm2 300/500 V
: 10 mm2 and above 450/750 V
Test voltage : 4000 V
Insulation resistance @ +20oC : > 20 MOhm x km
Bending radius:: Flexible 15 x cable diameter
  Stationary 7.5 x cable diameter
Temperature range:: Flexible -5oC to +70oC
  Stationary -30oC to +80oC
Flame retardant to : IEC 60332-1
  

 


Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Unit Price
(THB)

 YSLY-JZ-4Gx70

 สายคอนโทรล (Power and Control cable)

4G70

2,548.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

   

 

 

 

   

 

      

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.