เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนØ19 สวิทช์เหล็ก (Ø19 Metal Switch)

 

Buzzer SeriesPART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ19-BZ

บัซเซอร์แบบมีไฟ+เสียง (Metal  Buzzer)

Lamp+Sound

12VDC
24VDC
220VAC

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

Ø19mm Series

 สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ19-B

   สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวบอลกดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

2A 36VD

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ19-F

   สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวเรียบ

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ19-H

   สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวนูน

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø19mm Series

Part No.

Product Description

Type

Rating

Unit Price(THB)

 GQ19-F11-D-SL สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวเรียบ

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

3A 250VAC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 GQ19-F11-DZ-SL

 สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวเรียบ

กดติด-กดดับ
(Momentary)

3A 250VAC

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø19mm Series

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch  สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

See Dimension>>>

  
 

Part No.

Product Description

Type 

Rating

Color(สี)

Unit Price(THB)

 GQ19-11E-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

12V
24V
220V

น้ำเงิน(Blue)
เขียว(Green)
แดง(Red)
ขาว(White)
เหลือง(Yellow)

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 GQ19-11E-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø19mm Series

 

 
See Dimension>>>

 

Part No.

Product Description

Type 

Rating

Color(สี)

Unit Price(THB)

 GQ19-EDT11-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

12V-24V
220V

น้ำเงิน(Blue)
เขียว(Green)
แดง(Red)
ขาว(White)
เหลือง(Yellow)

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 GQ19-EDT11-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø19mm

 
    
 

PArt No.

Product Description

Cut Out

Type 

Rating

Unit Price(THB)

 GQ19-11ZS

 สวิทช์เหล็ก (Emergency Metal Switch)

Ø19

กด-บิด
(Maintain)

n/A

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 GQ19-22ZS สวิทช์เหล็ก (Emergency Metal Switch)

Ø19

กด-บิด
(Maintain)

n/A

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø19mm ZS-Series

  

 GQ19-ZS1003P

 GQ19-ZS1006P


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type 

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ19-ZS1003P

สวิทช์เหล็ก (Emergency Metal Switch) 3P

N/A

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ19-ZS1006P

สวิทช์เหล็ก (Emergency Metal Switch) 6P

N/A

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø19mm Key Switch

  

GQ19-KJ11

 

GQ19-KJ22

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type 

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ19-KJ11

สวิทช์กุญแจ (Key Metal Switch)

ON-OFF

5A 250VAC

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ19-KJ22

สวิทช์กุญแจ (Key Metal Switch)

ON-OFF-ON

5A 250VAC

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

Ø19mm Selector Switch

 
 
 

Part No.

Product Description

Type 

Rating

Unit Price(THB)

 GQ19-SS-223

สวิทช์บิด (Metal Selector Switch)

ON-OFF-ON

5A 250VAC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø19mm Selector Switch

 

 

 

GQ19-SS11

GQ19-SS22

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type 

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ19-SS11

สวิทช์บิด (Metal Selector Switch)

ON-OFF

Lamp 12∼24VDC
Contact 5A 250VAC

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ19-SS22

สวิทช์บิด (Metal Selector Switch)

ON-OFF-ON

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

Ø19mm Selector Switch

 

 

Part No.

Product Description

Type 

Rating

Unit Price(THB)

 GQ19-SS-RSJ11

 สวิทช์บิด (Metal Selector Switch) 5P

ON-OFF

Lamp 12∼24VDC
Contact 5A 250VAC

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 GQ19-SS-RSJ22

 สวิทช์บิด (Metal Selector Switch) 8P

ON-OFF-ON

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

    

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.