เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนØ16 สวิทช์เหล็ก (Ø16 Metal Switch)

 

Ø16mm Series 

สวิทช์เหล็ก,สวิท๙์สแตนเลส,metal switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิท๙์สแตนเลส,metal switch,Stainless Switch สวิทช์เหล็ก,สวิท๙์สแตนเลส,metal switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิท๙์สแตนเลส,metal switch,Stainless Switch 

See Dimension>>>

 

 

Part No.

Product Description

Type

Unit Price(THB)

GQ16-B10-SL

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวบอล

กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ16-F10-SL

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวเรียบ

กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 GQ16-H10-SL

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวนูน

กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 GQ16-Z01-SL

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวบอลสูง

กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø16mm Series 

 

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch 

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch 

 

GQ16-F10

GQ16-H10

GQ16-H10R

GQ16-H10G 
 

Part No.

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Unit Price(THB)

 GQ16-F10-NK

 สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวเรียบ

กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

65.00
หมดชั่วคราว

 GQ16-H10-NK

 สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวนูน

กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

65.00
หมดชั่วคราว

 GQ16-H10-NK-R

 สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวนูน สีแดง

กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 GQ16-H10-NK-G สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวนูน สีเขียว กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

 

 

Ø16mm Series 

 

Part No.

PRODUCT DESCRIPTION

Type

UNIT PRICE(THB)

 GQ16-F11-DZ-SL

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) แบบหัวเรียบ

กดติด-กดดับ
(Maintain)

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø16mmSeries 

  

 

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ16-FJ-E-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch) Ø16

กดติด-กดดับ
(Maintain)

 12V

100.00
80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø16mm DT-Series 

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ16-DT-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

12V
24V
220V

150.00
100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ16-DT-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

150.00
100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø16mm Series

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switchสวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type 

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ16-E-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

12V
24V
220V

150.00
100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ16-E-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

150.00
100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GQ16H-E11 Series

See Dimension>>>

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type 

Rating

UNIT PRICE(THB)

GQ16H-E11-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

12V∼24V
220V

150.00
100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GQ16H-E11-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

150.00
100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø16mm Series

         
         

See Dimension>>>


Part No.

Product Description

Type 

Rating

UNIT PRICE(THB)

FL16-E-D

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-ปล่อยดับ
(Momentary)

12V∼24V
220V

150.00
120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

FL16-E-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

150.00
120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Ø16mm Series (ใหม่ แบบ 2 สี)

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

สวิทช์เหล็ก,สวิทช์สแตนเลส,Metal Switch,Stainless Switch

 

 

See Dimension>>>

OFF = RED

ON = GREEN

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Type 

Rating

Color(สี)

UNIT PRICE(THB)

GQ16-DT2-DZ

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

กดติด-กดดับ
(Maintain)

12V
24V

เขียว(Green)
แดง(Red)

250.00
200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

GQ16 Socket

 

 

 

Part No.

Product Description

UNIT PRICE(THB)

GQ16-SK05

สวิทช์เหล็ก (Metal Switch)

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

     

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.