เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนLiYCY Cable (LiYCY Cable)


 

0.25 Sq.mm. LiYCY Cable

 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 LiYCY-0.25-2C

 สายคอนโทรล LiYCY

2C x 0.25Sq.mm.

4.3

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-0.25-4C

 สายคอนโทรล LiYCY

4C x 0.25 Sq.mm.

4.8

36.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

0.34 Sq.mm. LiYCY Cable

 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 LiYCY-0.34-2C

 สายคอนโทรล LiYCY

2C x 0.34Sq.mm.

4.7

31.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-0.34-3C

 สายคอนโทรล LiYCY

3C x 0.34 Sq.mm.

4.9

36.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-0.34-4C

 สายคอนโทรล LiYCY

4C x 0.34 Sq.mm.

5.5

39.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-0.34-5C สายคอนโทรล LiYCY

 5C x 0.34 Sq.mm.

 

 46.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-0.34-7C สายคอนโทรล LiYCY

 7C x 0.34 Sq.mm.

 

 59.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-0.34-8C

 สายคอนโทรล LiYCY

8C x 0.34 Sq.mm.

7.1

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

0.5 Sq.mm. LiYCY Cable

 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

LiYCY-0.5-2C

สายคอนโทรล LiYCY

2C x 0.5 Sq.mm.

5.2

38.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-3C

สายคอนโทรล LiYCY

3C x 0.5 Sq.mm.

5.7

46.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-4C

สายคอนโทรล LiYCY

4C x 0.5 Sq.mm.

6.1

57.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-5C

สายคอนโทรล LiYCY

5C x 0.5 Sq.mm.

6.8

62.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-05.-6C

สายคอนโทรล LiYCY

6C x 0.5 Sq.mm.

7.4

68.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-7C

สายคอนโทรล LiYCY

7C x 0.5 Sq.mm.

7.4

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-8C

สายคอนโทรล LiYCY

8C x 0.5 Sq.mm.

7.9

91.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-10C

สายคอนโทรล LiYCY

10C x 0.5 Sq.mm.

9.1

115.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-12C

สายคอนโทรล LiYCY

12C x 0.5 Sq.mm.

9.4

134.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-16C

สายคอนโทรล LiYCY

16C x 0.5 Sq.mm.

10.9

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-18C

สายคอนโทรล LiYCY

16C x 0.5 Sq.mm.

11.5

188.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-20C

สายคอนโทรล LiYCY

20C x 0.5 Sq.mm.

12.0

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.5-25C

สายคอนโทรล LiYCY

25C x 0.5 Sq.mm.

13.5

257.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-0.5-30C

 สายคอนโทรล LiYCY

 30C x 0.5 Sq.mm.

 

 324.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่า 25C ขึ้นไป รบกวนสอบถามครับ***** 

 

0.75 Sq.mm. LiYCY Cable

 

 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

LiYCY-0.75-2C

สายคอนโทรล LiYCY

2C x 0.75 Sq.mm.

5.8

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-3C

สายคอนโทรล LiYCY

3C x 0.75 Sq.mm.

6.1

56.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-4C

สายคอนโทรล LiYCY

4C x 0.75 Sq.mm.

6.8

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-5C

สายคอนโทรล LiYCY

5C x 0.75 Sq.mm.

7.4

79.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-6C

สายคอนโทรล LiYCY

6C x 0.75 Sq.mm.

8.0

87.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-7C

สายคอนโทรล LiYCY

7C x 0.75 Sq.mm.

8.0

106.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-8C

สายคอนโทรล LiYCY

8C x 0.75 Sq.mm.

8.5

116.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-10C

สายคอนโทรล LiYCY

10C x 0.75 Sq.mm.

10.5

144.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-12C

สายคอนโทรล LiYCY

12C x 0.75 Sq.mm.

10.8

155.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-16C

สายคอนโทรล LiYCY

16C x 0.75 Sq.mm.

-

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-18C

สายคอนโทรล LiYCY

18C x 0.75 Sq.mm.

12.5

235.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-20C

สายคอนโทรล LiYCY

20C x 0.75 Sq.mm.

13.0

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-24C

สายคอนโทรล LiYCY

24C x 0.75 Sq.mm.

14.8

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LiYCY-0.75-25C

สายคอนโทรล LiYCY

25C x 0.75 Sq.mm.

15.30

310.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

1.0 Sq.mm. LiYCY Cable

 

 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 LiYCY-1.0-2C

สายคอนโทรล LiYCY

2C x 1.0 Sq.mm.

6.1

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-3C

สายคอนโทรล LiYCY

3C x 1.0 Sq.mm.

6.4

66.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-4C

สายคอนโทรล LiYCY

4C x 1.0 Sq.mm.

7.2

79.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-5C

สายคอนโทรล LiYCY

5C x 1.0 Sq.mm.

7.8

92.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-10-6C

สายคอนโทรล LiYCY

6C x 1.0 Sq.mm.

8.1

107.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-7C

สายคอนโทรล LiYCY

7C x 1.0 Sq.mm.

8.4

122.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-8C

สายคอนโทรล LiYCY

8C x 1.0 Sq.mm.

9.1

142.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-10C

สายคอนโทรล LiYCY

10C x 1.0 Sq.mm.

11.4

169.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-12C

สายคอนโทรล LiYCY

12C x 1.0 Sq.mm.

11.4

202.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-18C

สายคอนโทรล LiYCY

18C x 1.0 Sq.mm.

13.2

303.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-20C

 สายคอนโทรล LiYCY

 20C x 1.0 Sq.mm.

 

 362.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-21C

 สายคอนโทรล LiYCY

 21C x 1.0 Sq.mm.

 

 380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-25C

สายคอนโทรล LiYCY

25C x 1.0 Sq.mm.

16.2

401.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.0-34C

 สายคอนโทรล LiYCY

 34C x 1.0 Sq.mm.

 

 582.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

1.5 Sq.mm. LiYCY Cable

 

 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 LiYCY-1.5-02C

 สายคอนโทรล LiYCY

2C x 1.5 Sq.mm.

6.9

68.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-03C

 สายคอนโทรล LiYCY

3C x 1.5 Sq.mm.

7.3

86.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-04C

 สายคอนโทรล LiYCY

4C x 1.5 Sq.mm.

7.9

106.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-05C

 สายคอนโทรล LiYCY

5C x 1.5 Sq.mm.

8.6

122.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-06C สายคอนโทรล LiYCY

 6C x 1.5 Sq.mm.

 

 169.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-07C

 สายคอนโทรล LiYCY

7C x 1.5 Sq.mm.

9.3

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-08C

 สายคอนโทรล LiYCY

8C x 1.5 Sq.mm.

10.6

171.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-10C

 สายคอนโทรล LiYCY

10C x 1.5 Sq.mm.

12.3

223.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-12C

 สายคอนโทรล LiYCY

12C x 1.5 Sq.mm.

12.7

291.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-16C สายคอนโทรล LiYCY

 16C x 1.5 Sq.mm.

 

 423.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-18C

 สายคอนโทรล LiYCY

18C x 1.5 Sq.mm.

15.1

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-21C สายคอนโทรล LiYCY

 21C x 1.5 Sq.mm.

 

 526.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-1.5-25C

 สายคอนโทรล LiYCY

25C x 1.5 Sq.mm.

18.1

680.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

*****จำนวนคอร์ มากกว่า 25C ขึ้นไป รบกวนสอบถามครับ***** 


 

2.5 Sq.mm. LiYCY Cable

 

 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 LiYCY-2.5-02C

 สายคอนโทรล LiYCY

2C x 2.5 Sq.mm.

9.2mm

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-2.5-03C

 สายคอนโทรล LiYCY

3C x 2.5 Sq.mm.

9.8mm

134.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-2.5-04C

 สายคอนโทรล LiYCY

24 x 2.5 Sq.mm.

11.0mm

151.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

4.0,6.0,10.0 Sq.mm. LiYCY Cable

 

 

 

 

 

Part No.

Product Description

Core x Conductor
(mm²)

Outer Dia
(mm)

Unit Price
(THB)

 LiYCY-4.0-04C

 สายคอนโทรล LiYCY

4C x 4.0 Sq.mm.

 

157.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-6.0-04C

 สายคอนโทรล LiYCY

4C x 6.0 Sq.mm.

 

403.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 LiYCY-10.0-04C

 สายคอนโทรล LiYCY

24 x 10.0 Sq.mm.

 

981.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

   

 

      

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.