เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนสวิทช์คอนโทรล HQ22 (HQ22 Control Switches)

  Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

 

Part No.

Product Description

Type

Contact

Lamp

Unit Price (THB)

 HQ22-2110

 สวิทช์เด้งกลับ (Momentary Pushbutton Switch)

Momentary

1NO

No Lamp

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-3110

 สวิทช์ล็อคค้าง (Maintain Pushbutton Switch)

Maintain

1NO

No Lamp

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  

 


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

 

Part No.

Product Description

Type

Contact

Lamp

Unit Price (THB)

 HQ22-2510

 สวิทช์เด้งกลับ (Momentary Pushbutton Switch)

Momentary

1NO

No Lamp

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-3510

 สวิทช์ล็อคค้าง (Maintain Pushbutton Switch)

Maintain

1NO

No Lamp

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

Part No.

Product Description

Type

Contact

Lamp

Unit Price (THB)

 HQ22-2711

 สวิทช์เด้งกลับ (Momentary Pushbutton Switch)

Momentary

1NO 1NC

12, 24, 220V

210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-3711

 สวิทช์ล็อคค้าง (Maintain Pushbutton Switch)

Maintain

1NO 1NC

12, 24, 220V

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

 

Part No.

Product Description

Type

Contact

Lamp

Unit Price (THB)

 HQ22-2M10

 สวิทช์เด้งกลับ (Momentary Pushbutton Switch)

Momentary

1NO

12 24 220V

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-3M10

 สวิทช์ล็อคค้าง (Maintain Pushbutton Switch)

Maintain

1NO

12 24 220V

190.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

 

Part No.

Product Description

Type

Contact

Unit Price (THB)

 HQ22-4110-0

 สวิทช์บิดเด้ง (Momentary Selector Switch)

OFF-(ON)

1NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-4110-2

 สวิทช์บิดค้าง (Maintain Selector Switch)

OFF-ON

1NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-5120-1 สวิทช์บิดเด้ง (Momentary Selector Switch)

(ON)-OFF-(ON)

2NO

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-5120-3 สวิทช์บิดค้าง (Maintain Selector Switch)

ON-OFF-ON

2NO

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-5120-6 สวิทช์บิดเด้ง1ข้าง ล็อค1ข้าง (Maintain+Momentary Selector Switch)

ON-OFF-(ON)

2NO

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-5120-7 สวิทช์บิดเด้ง1ข้าง ล็อค1ข้าง (Maintain+Momentary Selector Switch)

(ON)-OFF-ON

2NO

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

 

Part No.

Product Description

Type

Contact

Lamp

Unit Price (THB)

 HQ22-8101

 สวิทช์ฉุกเฉิน (Emergency Switch)

OFF-ON

1NC

 No-Lamp

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

 

Part No.

Product Description

Type

Contact

Lamp

Unit Price (THB)

 HQ22-8701

 สวิทช์ฉุกเฉิน (Emergency Switch)

OFF-ON

1NC

 12 24 220V

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

Part No.

Product Description

Type

Contact

Unit Price (THB)

 HQ22-01P

 คอนแทคช่วย NC (Auxiliary Contact NC)

Momentary

1NC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-10P

 คอนแทคช่วย NO (Auxiliary Contact NO)

Momentary

1NO

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V AC/DC

Rated Thermal Current

10A AC/DC

Operating Voltage

24V

120V

240V

440V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.6A

-

Part No.

Product Description

Type

Contact

Unit Price (THB)

 HQ22-02P คอนแทคช่วย NC (Auxiliary Contact NC)Momentary

2NC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-11P

 คอนแทคช่วย NC+NC (Auxiliary Contact NC)

Momentary

1NC 1NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 HQ22-20P คอนแทคช่วย NO (Auxiliary Contact NC)

Momentary

2NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

      

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.