เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนEB2-Series Control Switches

 

 EB2-BA

 

 

EB2-BA11 (1NO)

EB2-BA21 (1NO)

EB2-BA31 (1NO)

EB2-BA42 (1NC)

EB2-BA51 (1NO)

EB2-BA61 (1NO)


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

Part No.

Product Description

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

EB2-BA**

สวิทช์กดเด้ง (Momentary)

n/A

1 NO

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


 

 EB2-BA

 

EB2-BA3311 (1NO)

EB2-BA3341 (1NO)

EB2-BA3351 (1NO)

 

EB2-BA4322 (1NC)

EB2-BA5342 (1NC)


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

Part No.

Product Description

Lamp Voltage

Contact Type

Unit Price(THB)

EB2-BA****

สวิทช์กดเด้ง (Momentary)

n/A

n/A

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 EB2-BW

 

EB2-BW3361

EB2-BW3462

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 Remark : สีแดง(Red) คอนแทค NC  สีอื่นๆ คอนแทค NO

 

Part Number

Product Description

Lamp Voltage

Contact Type

Unit Price(THB)

EB2-BW3361

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

N/A

1 NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2-BW3462

สวิทช์กดดับ-ปล่อยติด (Momentary)

N/A

 1 NC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 EB2-BC

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

Lamp Voltage

Contact Type

Unit Price(THB)

EB2-BC42

สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ (Momentary)

N/A

1 NC

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 EB2-BD

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact Type

Unit Price(THB)

EB2-BD21

   สวิทช์บิด แบบล็อคค้าง (Maintain)

OFF-ON

N/A

1NO

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2-BD41

   สวิทช์บิด แบบเด้งกลับ (Spring Return)

 OFF-(ON)

N/A

1NO

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2-BD33

   สวิทช์บิด แบบล็อคค้าง (Maintain) 

 ON-OFF-ON

N/A

2NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2-BD53

    สวิทช์บิด แบบเด้งกลับ (Spring Return)

 (ON)-OFF-(ON)

N/A

2NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

EB2-BG

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact Type

Unit Price(THB)

EB2-BG21

   สวิทช์กุญแจ แบบล็อคค้าง (Maintain)

OFF-ON

N/A

1NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2-BG41

   สวิทช์กุญแจ แบบเด้งกลับ (Spring Return)

 OFF-(ON)

N/A

1NO

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2-BG33

   สวิทช์กุญแจ แบบล็อคค้าง (Maintain) 

 ON-OFF-ON

N/A

2NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2-BG53

    สวิทช์กุญแจ แบบเด้งกลับ (Spring Return)

 (ON)-OFF-(ON)

N/A

2NO

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 EB2-BS

 

 

 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact 

Unit Price(THB)

EB2-BS542

   สวิทช์ฉุกเฉิน แบบล็อคค้าง (Maintain)

ON-OFF

N/A

1NC

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

EB2-BE

 

 


 Contact Rating

Rated Insulation Voltage

600V

Rated Thermal Current

10A

Operating Voltage

24V

120V

240V

380V

AC
50/60 Hz

Resistive Load
(AC-12)

10A

10A

6A

2A

Inductive Load
(AC-15)

10A

6A

3A

1.93A

DC

Resistive Load
(DC-12)

8A

2.2A

1.1A

-

Inductive Load
(DC-13)

4A

1.1A

0.55A

-

 

 

Part Number

Product Description

 Type

Lamp Voltage

Contact Type

Unit Price(THB)

EB2-BE101C

   คอนแทค ปกติเปิด (NO Contact)

N/A

N/A

NO

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

EB2-BE102C

   คอนแทค ปกติปิด (NC Contact)

N/A

N/A

NC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

    

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.