เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนControl Switch Box

 

กล่องสวิทช์ (Control Switch Box)

กล่องสวิทช์,ControlSwitch Boxกล่องสวิทช์,ControlSwitch Boxกล่องสวิทช์,ControlSwitch Boxกล่องสวิทช์,ControlSwitch Box
กล่องสวิทช์,ControlSwitch Boxกล่องสวิทช์,ControlSwitch Box

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

BOX-BX-1Y

 กล่องใส่สวิทช์ แบบ 1 ช่อง (ControlSwitch Box)

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BOX-BX-2Y

 กล่องใส่สวิทช์ แบบ 2 ช่อง (ControlSwitch Box) 

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

BOX-BX-3Y

กล่องใส่สวิทช์ แบบ 3 ช่อง (ControlSwitch Box)

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BOX-BX-4Y

กล่องใส่สวิทช์ แบบ 4 ช่อง (ControlSwitch Box)

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BOX-BX-5Y

กล่องใส่สวิทช์ แบบ 5 ช่อง (ControlSwitch Box)

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BOX-BX-6Y

กล่องใส่สวิทช์ แบบ 6 ช่อง (ControlSwitch Box)

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

BOX-START

BOX-STOP

BOX-IO

BOX-IOI

BOX-EMER

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

FUNCTION 

Contact Type

Rating

UNIT PRICE(THB)

BOX-START

กล่องสวิทช์ควบคุม (Control Switch Box)

Momentary

NO

3A 240VAC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BOX-STOP

กล่องสวิทช์ควบคุม (Control Switch Box)

Momentary

NC

3A 240VAC

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BOX-IO

กล่องสวิทช์ควบคุม (Control Switch Box)

Momentary

NO-NC

3A 240VAC

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BOX-IOI

กล่องสวิทช์ควบคุม (Control Switch Box)

Momentary

NO-NC-NO

3A 240VAC

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BOX-EMER

กล่องสวิทช์ควบคุม (Control Switch Box)

Maintain

NC

3A 240VAC

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.