เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนรางถ่าน (Battery Holder)

 

18650 Series
    

    


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

BH-18650x1

รางถ่าน 18650 1 ก้อน ไม่มีฝาปิด (18650 Battery Holder)

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-18650x2

รางถ่าน 18650 2 ก้อน ไม่มีฝาปิด (18650 Battery Holder)

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-18650x3

รางถ่าน 18650 3 ก้อน ไม่มีฝาปิด (18650 Battery Holder)

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-18650x4

รางถ่าน 18650 4 ก้อน ไม่มีฝาปิด (18650 Battery Holder)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA Series
รางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิดรางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิดรางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิด
รางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิดรางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิด


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating 

UNIT PRICE(THB)

BH-AAx1

รางถ่าน AA 2 ก้อน ไม่มีฝาปิด (Battery Holder)

1.5V

8.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-AAx2

รางถ่าน AA 2 ก้อน ไม่มีฝาปิด (Battery Holder)

3V

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-AAx3

รางถ่าน AA 3 ก้อน ไม่มีฝาปิด (Battery Holder)

4.5V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-AAx4

รางถ่าน AA 4 ก้อน ไม่มีฝาปิด (Battery Holder)

6V

18.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-AAx6

รางถ่าน AA 6 ก้อน ไม่มีฝาปิด (Battery Holder)

9V

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-AAx8

รางถ่าน AA 8 ก้อน ไม่มีฝาปิด (Battery Holder)

 12V

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-Cover Series

รางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิด

รางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิด

BH-AAx1C

 

BH-AAx2C

 

รางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิด

รางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิด

BH-AAx3C

 

BH-AAx4CPART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating 

UNIT PRICE(THB)

BH-AAx1C

รางถ่าน AA 1 ก้อน แบบฝาปิด (Battery Holder)

1.5 V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-AAx2C

รางถ่าน AA 2 ก้อน แบบฝาปิด (Battery Holder)

3 V

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-AAx3C

รางถ่าน AA 3 ก้อน แบบฝาปิด (Battery Holder)

4.5 V

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-AAx4C

รางถ่าน AA 4 ก้อน แบบฝาปิด (Battery Holder)

6 V

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

9V Series


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Rating 

UNIT PRICE(THB)

BH-9V-01

  รางถ่าน 9V  (9V Battery Holder) แบบขั้ว

9V

5.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH-9V-BOX

  รางถ่าน 9V  (9V Battery Holder) แบบกล่อง

9V

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 
รางถ่าน,รางถ่าน AA,รางถ่าน 2 ก้อน,รางถ่าน 3 ก้อน,รางถ่าน 4 ก้อน,รางถ่าน 6 ก้อน,รางถ่าน 8 ก้อน,รางถ่าน ฝาปิด,18650

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.