เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อน โมดูลเสริมอาร์ดูโน่ (Arduino Accessories Module)

 

AA-111


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AA-111

Microphone Sensor High Sensitivity Sound Detection Module

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-118


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AA-118

Voltage Detection Sensor DC0-25V Module

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-128


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AA-128

13.56Mhz MFRC-522 RC522 RFID + S50 Card + Keychain

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-145


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AA-145

OV7670 Vga Camera Module

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-163

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SPP-C (AA-163)

SPP-C Bluetooth Serial pass-Through Module Wireless Serial Communication
from Machine Wireless SPPC Replace HC-05 HC-06

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-195Specification :


-Onboard TTP223 capacitive touch sensor
-1 channel supporting jog and self-locking working mode
-Working Voltage: 2-5.5V
-Module Size:15X11mm
-TTP223 Capacitive Touch Switch Module 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SPP-C (AA-250)

Active Alarm Buzzer Driver Module High Current Blue

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-250

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

SPP-C (AA-250)

Active Alarm Buzzer Driver Module High Current Blue

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-266

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AA-266

433MHZ STX882+SRX882 RF Wireless ASK Transmitter and Receiver Kit

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-308

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AA-308

 XY-WA 2.4G Wireless Transceiver Module Anti-interference 3.3V Low Power Ultra 24L01

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AA-310

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

(AA-310)

XH-M602 Digital Control Battery Lithium Battery Charging Control Module

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-001


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-011

PS2 Game JoyStick Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-003


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-003

Sound Sensor Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-004


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-004

Small Microphone Sound Sensor Module

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-005


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-005

TCRT5000 Tracking Module

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-006


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-006

IR Obstacle Avoidance Sensor Module

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-007


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-007

The Flame Sensor Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-008


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-008

Linear Magnetic Hall sensor

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-009


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-009

Touch Module

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-010


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

 

Digital Temperature Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-011  AB-012


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-011

   Active Buzzer Module

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AB-012

   Passive Buzzer Module

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-017


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-017

   Dry Reed Pipe Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-019


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-019

   Finger Detecting Heartbeat Module

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-021


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-021

   Laser Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-022


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-022

   Tachile Switch Module

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-023


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-023

   Vibration Switch Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-027


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-027

   Tilt Switch Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-028


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-028

   Photosensitive Resistor Sensor Module

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-029


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-029

   DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-030 AB-031


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-030

  Analog Hall Magnetic Sensors 49E

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AB-031

  High Sensitive Hall Magnetic 3144 402

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-032


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-032

  DS18B20 Temperature Sensor Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-035


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-035

  Infrared Receiver Module for Arduino

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-036


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-036

  The Knock Sensor Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-037


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-037

  Broken Light Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-040


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-040

  HC-SR501 PIR Motion Sensor Module Blue

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-043


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-043

  HC-SR04 Ultrasonic Sensor 4pin

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-054


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-054

  Soil Moisture Detection Humidity Sensor Module(5pin Dupond wire )

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-055


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-055

  Raindrops Detection Sensor Module Snow RainWeather

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-056


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

 

  Rain Water Level Detection Sensor Module

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-058


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-058

  DHT11 Temperature And Humidity Sensor Module with LED

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-070


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-070

  TCRT5000 Infrared Reflective Photoelectric Switch

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-073


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-073

  Hall Sensor Module LM393 Linear Hall Effect

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-076


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

 

  Thermal Thermistor Temperature Sensor Module

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

AB-077 AB-078 AB-079


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-077

  ACS712 5A Range Current Sensor Module

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AB-078

  ACS712 20A Range Current Sensor Module

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AB-079

  ACS712 20A Range Current Sensor Module

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-115


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

 

   4pin Photosensitive Sensor Module Light-Dependent Control

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-132


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-132

   WCS1700 Hall Current Sensor

380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-133


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-133

   Five Channel Flame Sensor Module

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-137


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-137

   SW520D Tilt Sensor Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-138


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-138

   2 Channel Tilt Sensor Module

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-141


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-141

   4PIN IR Infrared Flame Detection Sensor Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-142


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-142

   Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-145


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-145

   4PIN Thermal Thermistor Temperature Sensor Module

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-147

Specification :

-Operating Voltage: 5V DC
-Operating Current: 40mA (MAX)
-Response Time: <500ms
-Insulation Resistance: 100M (Min)
-Output Method:Analog
-Analog output: 0-4.5V
-Digital Output: High/Low level signal
 (you can adjust the threshold value by -adjusting the potentiometer)
-Operating Temperature: 5℃~90 ℃
-Storage Temperature: -10℃~90℃
-Weight: 30g
-Adapter Dimensions: 38mm*28mm*10mm/1.5inches *1.1inches*0.4inches

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-147

เซนเซอร์วัดความขุ่น (Turbidity Sensor Module)

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

AB-160


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AB-160

   Dry Reed Sensor Module Magnetic Control Switch

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NA-061

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

NA-061

   Digital Sensor TTP223B Module Capacitive Touch Switch

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NA-089

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

NA-089

   SW-420 Normally Closed Alarm Vibration Sensor Module

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NA-090

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

NA-090

   SW1801P 3pin Normally open vibration sensor module

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NA-091 NA-092


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

AMS1117-3 (NA-091)

AMS1117 3.3V Power Supply Module 4.5-7V to 3.3V

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

AMS1117-5 (NA-092)

 AMS1117 5V Power Supply Module 6-12V to 5V

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NA-464


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

NA-464

   YL-99 Impact Switch Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NB-022


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

NB-022

   Correlation photoelectric sensor

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NB-059


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

NB-059

   MAX6675 Module + K Type

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NB-063 NB-084

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

 (NB-063)

   Ecg module AD8232 ecg heart ecg monitoring

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

(NB-084)

   EMG sensor, muscle signal sensor

1,450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NB-104


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

GY-31 (NB-104)

   GY-31 TCS230 TCS3200 Color Sensor

175.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NB-108


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

HTU21D (NB-108)

   Temperature and Humidity Sensor Module HTU21D

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

NB-109


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

NB-109

   Integrative Waterproof Distance Measuring Ultrasonic Sensor Module

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Relay Module

 

 

Arduino,อาร์ดูโน,อาร์ดุยโน

Arduino,อาร์ดูโน,อาร์ดุยโน

Arduino,อาร์ดูโน,อาร์ดุยโน

1 Chanel

2 Chanel

4 Chanel

Arduino,อาร์ดูโน,อาร์ดุยโน

Arduino,อาร์ดูโน,อาร์ดุยโน

Arduino,อาร์ดูโน,อาร์ดุยโน

6 Chanel

8 Chanel

16 Chanel

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

Coil (V)

TRIGGER

UNIT PRICE(THB)

 RELAY-1CH

 รีเลย์โมดูล 1ช่อง (1 Channel Relay Module Board)

5VDC


12VDC

LOW

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RELAY-2CH

 รีเลย์โมดูล 2ช่อง (2 Channel Relay Module Board)

LOW

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RELAY-4CH

 รีเลย์โมดูล 4ช่อง (4 Channel Relay Module Board)

LOW

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RELAY-6CH

 รีเลย์โมดูล 6ช่อง (6 Channel Relay Module Board)

LOW

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RELAY-8CH

 รีเลย์โมดูล 8ช่อง (8 Channel Relay Module Board)

LOW

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RELAY-16CH

 รีเลย์โมดูล 16ช่อง (16 Channel Relay Module Board)

LOW

600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

Solid State Module

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

TRIGGER

UNIT PRICE(THB)

SSRM-5V-1CH

โซลิดสเตทโมดูล 5V 1ช่อง (5V 1 Chanel Solid State Module Board)

LOW

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SSRM-5V-2CH

โซลิดสเตทโมดูล 5V 2ช่อง (5V 2 Chanel Solid State Module Board)

LOW

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SSRM-5V-4CH

โซลิดสเตทโมดูล 5V 4ช่อง (5V 4 Chanel Solid State Module Board)

HIGH

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SSRM-5V--8CH

โซลิดสเตทโมดูล 5V 8ช่อง (5V 8 Chanel Solid State Module Board)

HIGH

520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

 

        

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.