เพิ่มเพื่อน

LINE ID=@spebanmoh

 [email protected]

  

อาร์ดูโน่
(Arduino)

สวิทช์
(SWITCH)

หลอดไฟ,บัซเซอร์
(PILOT LAMP,BUZZER)

สายไฟ สายสัญญาณ
(CABLE & WIRE)

 

สายสัญญาณสำเร็จ
(CABLE ASSEMBLY)

ขั้วต่อ,คอนเนคเตอร์(CONNECTOR)

 

เครื่องมือช่าง
(HAND TOOLS)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ELECTRONIC PARTS)

 

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า
(BATTERY)

 

ปลั๊กไฟ
(POWER STRIP)

 

อื่นๆ
(Ungroup)

 

 เพิ่มเพื่อนปลั๊กแปลง (Adaptor Plug)

 

ปลั๊กแปลงสัญญาณ HIFI (Audio Adaptor Plug)

 

ADT-001

 ADT-002

 ADT-003

ราคาตัวละ 80.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 80.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

ADT-003-1692

ADT-003-1693

 

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ADT-004

ADT-005

ADT-006

ราคาตัวละ 80.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 80.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ADT-001

ปลั๊กแปลง RCA 1 ออก 2 (RCA Adaptor 1-2)

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-002

ปลั๊กแปลง RCA งอ (RCA Adaptor Right Angle)

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-003

ต่อกลาง RCA (RCA Connector)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-004

ปลั๊กแปลงมินิ-ไมค์ (Mini Phone to Stereo Phone 61/4)

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-005

จุกปิด RCA ทอง 24K (RCA Cover Gold 24K)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-005

ปลั๊กแปลง RCA 1 ออก 2 (RCA Adaptor 1-2)

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊กแปลงสัญญาณ HIFI (Audio Adaptor Plug)

 

ADT-004S

 ADT-007

 ADT-008

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  

ADT-009

  

ราคาตัวละ 70.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  

 

ADT-Liton-004

ADT-Liton-005

ADT-Liton-006

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ราคาตัวละ 60.00 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ADT-004S

ปลั๊กแปลงมินิ-ไมค์   (Mini Phone to Stereo Phone 61/4)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-007

ปลั๊กแปลงมินิ-ไมค์   (Mini Phone to Stereo Phone 61/4)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-008

ปลั๊กแปลงไมค์สเตอร์-RCA   (Stereo Phone 61/4 to RCA )

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-009

ปลั๊กแปลงไมค์สเตอร์-RCA แบบงอ   (Stereo Phone 61/4 to RCA )

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-Liton-004

ปลั๊กแปลงมินิ-ไมค์   (Mini Phone to Stereo Phone 61/4)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-Liton-005

ปลั๊กแปลงมินิ-ไมค์   (Mini Phone to Stereo Phone 61/4)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊กแปลงสัญญาณ RCA - RCA

 

 

  

  

 ADT-8000-BLK

 ADT-8000-RED

 
   


 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ADT-8000-BLK

ต่อกลาง RCA (RCA Connector)

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-8000-RED

ต่อกลาง RCA (RCA Connector)

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊กแปลงสัญญาณ RCA ผู้- RCA เมีย

 

 

 

 

ADT-002PL-BLK 

ADT-002PL-RED

ADT-002WM-BLK 

ADT-002WM-RED

 

 

PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

ADT-002PL

ปลั๊กแปลง RCA งอ (RCA Right Angle Connector)

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-002WM

ปลั๊กแปลง RCA งอ (RCA Right Angle Connector)

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

ปลั๊กแปลงสัญญาณ เหล็ก เกรดA

 

ปลั๊กแปลง เล็ก ใหญ่

ปลั๊กแปลง เล็ก ใหญ่

ปลั๊กแปลง RCA ไมค์ 

ปลั๊กแปลง RCA ไมค์ 

ADT-8001MN
ราคาตัวละ 15 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-8001TS
ราคาตัวละ 15 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ADT-8002MM
ราคาตัวละ 15 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ADT-8002ST
ราคาตัวละ 15 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ปลั๊กแปลง RCA ไมค์

ปลั๊กแปลง RCA ไมค์

 ปลั๊กแปลง RCA ไมค์

 

ADT-8003
ราคาตัวละ 15 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ADT-8004MN
ราคาตัวละ 15 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ADT-8004ST
ราคาตัวละ 15 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

ปลั๊กแปลงแคนนอน (XLR Adaptor)

 

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

 ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

XLR เมีย-MIC เมีย
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XLR ผู้-MIC เมีย
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XLR เมีย-RCA ผู้
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XLR ผู้-RCA ผู้
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

XLR เมีย-RCA เมีย
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XLR ผู้-RCA เมีย
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XLR ผู้-MIC Stereo ผู้
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XLR เมีย-MIC Stereo ผู้
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

XLR เมีย-MIC Mono ผู้
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XLR ผู้-MIC Mono ผู้
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XLR เมีย-XLR เมีย
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XLR ผู้-XLR ผู้
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ปลั๊กแปลงแคนนอน,ปลั๊กแปลง XLR

 

 

 

 XLR เมีย-XLR ผู้
ราคาตัวละ 50 บาท
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

ปลั๊กแปลง HDMI (HDMI Adaptor)

 

 

 

 

001

002

003

 

 

 

004

005

 

 

 

 

 

 


PART NUMBER

PRODUCT DESCRIPTION

UNIT PRICE(THB)

HDMI Adaptor-001

ต่อกลาง HDMI Female-HDMI Female

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDMI Adaptor-002

ปลั๊กแปลง HDMI Female-Micro HDMI

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDMI Adaptor-003

ปลั๊กแปลง HDMI Female-Micro HDMI-Mini HDMI

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDMI Adaptor-004

ปลั๊กแปลง HDMI Female-Mini HDMI

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HDMI Adaptor-005

ปลั๊กแปลง งอ L HDMI Female-HDMI

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

Copyright © 2012 www.spebanmoh.com All rights reserved.